RSS

Phần mềm chuyển đổi font chữ- UOffice

19 Tháng 3

Đây là Chương trình chuyển đổi các font về font Unicode và các loại font khác, chuyển chữ “thường”, chuyển chữ “HOA”, “Xâu Ký Tự Chuẩn”, “xÂU kÝ tỰ pHI cHUẨN”… và một số tính năng khác phục vụ cho Word, Excel, Power Point, IE.  Download

About these ads
 
Để lại phản hồi

Posted by on 19/03/2008 in Khác

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: