RSS

Lịch lập và nộp các mẫu Báo cáo cho cơ quan Quản lý và cơ quan Thuế

24 Th6

1. Thuế Môn bài
1.1 Mức thuế Môn bài phải nộp
Cơ sở kinh doanh (CSKD) mới thành lập hoặc đang kinh doanh được cấp đăng ký thuế và Mã số thuế trong thời gian:
– 6 tháng đầu năm: Phải nộp mức thuế Môn bài cho cả năm.
– 6 tháng cuối năm: Phải nộp mức thuế Môn bài bằng 50% mức thuế Môn bài của cả năm
1.2 Thời gian nộp thuế Môn bài vào Ngân Sách Nhà Nước (NSNN)– CSKD đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm nộp thuế trong tháng đầu tiên của năm dương lịch.
– CSKD mới bắt đầu kinh doanh có trách nhiệm nộp thuế ngay trong tháng được cấp Đăng ký Kinh doanh và Mã số thuế
1.3 Địa điểm nộp thuế Môn bài
CSKD đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế tại cơ quan thuế cấp đó
2. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)
2.1 Tờ khai thuế TNDN đầu năm
2.1.1 Thời gian lập và nộp tờ khai thuế TNDN
– Đối với CSKD có năm tài chính trùng với năm Dương lịch: Thời điểm nộp tờ khai từ ngày 01/01 đến ngày 25/01 của năm tài chính.
– Đối với CSKD có kỳ tính thuế làm năm tài chính khác với năm Dương lịch: Thời điểm nộp tờ khai chậm nhất là ngày 25 của tháng kế tiếp tháng kết thúc năm tài chính trước đó
– Đối với CSKD mới thành lập: Thời điểm nộp không quá ngày 25 của tháng sau kể từ tháng được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
2.1.2. Thời gian điều chỉnh số thuế TNDN tạm nộp cả năm và số thuế tạm nộp của 2 quý cuối năm
Điều chỉnh và nộp lại cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/07 của năm tài chính.
2.1.3 Tạm nộp số thuế TNDN theo tờ khai thuế TNDN đầu năm
– Thời hạn nộp: Hàng quý, chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý.
2.2 Quyết toán thuế TNDN
2.2.1 Thời điểm nộp quyết toán thuế TNDN

– Quyết toán thuế TNDN phải nộp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
– CSKD chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể… thời gian nộp quyết toán thuế TNDN trong vòng 45 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền
2.2.2 Nộp tiền thuế TNDN năm
Trong trường hợp số thuế TNDN theo quyết toán năm còn phải nộp lớn hơn so với số đã tạm nộp theo tờ khai thuế TNDN thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, CSKD có trách nhiệm nộp vào NSNN
2.2.3 Điều chỉnh số liệu
Sau khi đã nộp quyết toán thuế TNDN, CSKD phát hiện có sai sót, muốn thực hiện điều chỉnh lại quyết toán thuế TNDN đã nộp:
– Nếu thời điểm phát hiện sai sót vẫn trong thời hạn nộp tờ khai (<90 ngày): CSKD được phép nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh thay thế cho quyết toán thuế đã nộp
– Nếu thời điểm phát hiện sai sót quá thời hạn nộp tờ khai (>90 ngày) nhưng vẫn trong thời hạn 10 ngày nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai: CSKD được phép nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh thay thế quyết toán thuế đã nộp và nộp thuế theo tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh đồng thời phải nộp phạt về hành vi chậm nộp tờ khai quyết toán thuế.
– Nếu thời điểm phát hiện sai sót quá thời hạn nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai (10 ngày): CSKD ngoài việc phải nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh còn phải nộp phạt về hành vi chậm nộp tờ khai quyết toán thuế và chậm nộp thuế
3. Thuế GTGT
3.1 Đăng ký nộp thuế:
– CSKD đăng ký với Cục thuế, Chi cục thuế về đặc điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, lao động, vốn, nơi nộp thuế theo mẫu đăng ký nộp thuế.
– Thời hạn đăng ký nộp thuế: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3.2 Đăng ký Mã số thuế:
CSKD đã thực hiện đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế sẽ được cấp Mã số thuế và giấy Chứng nhận đăng ký thuế.
3.3 Kê khai nộp thuế:
– Hàng tháng CSKD phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT theo mẫu quy định
– Thời gian nộp tờ khai thuế GTGT này chậm nhất trong vòng 10 ngày đầu của tháng tiếp theo.
3.4 Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng
– Trường hợp CSKD đã nộp tờ khai và phát hiện có sai sót về số liệu kê khai trước thời hạn nộp thuế (trước ngày 10 của tháng tiếp theo): CSKD phải thông báo cho cơ quan thuế biết đồng thời lập và nộp lại tờ khai thuế mới.
– Trường hợp CSKD phát hiện sai sót sau thời hạn nộp thuế: CSKD phải thực hiện điều chỉnh vào tờ khai các tháng tiếp sau.
3.5 Nộp thuế GTGT
– CSKD áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: Sau khi nộp tờ khai thuế GTGT phải thực hiện nộp thuế GTGT (nếu có) trong thời hạn không quá 25 ngày của tháng tiếp theo.
– CSKD áp dụng phương pháp trực tiếp: Thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá 25 ngày của tháng tiếp sau.
– CSKD là hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo mức khoán ổn định: Thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng phải nộp.
– CSKD nộp thuế GTGT của hàng Nhập khẩu: Thời hạn nộp thuế phải thực hiện theo đúng thông báo nộp thuế Nhập khẩu của Hải quan.
3.6 Giấy tờ phải nộp khác có liên quan đến thuế GTGT
– CSKD phải nộp Quyết toán hoá đơn sử dụng và Giấy nộp tiền thuế GTGT vào NSNN (nếu có) cho cơ quan thuế trong thời hạn không quá ngày 25/1 của năm tiếp theo.
– Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (nếu có) thì hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng 2 của năm tiếp theo.
4. Bảo hiểm xã hội
CSKD thực hiện đăng ký nộp BHXH cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị:
– Thực hiện đối chiếu với cơ quan BHXH hàng quý: Thời gian đối chiếu là ngày cuối cùng của mỗi quý
– Định kỳ, hàng quý, kế toán nộp BHXH cho cán bộ, công nhân viên vào Tài khoản của cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.
– Cuối năm, kế toán lên cơ quan thuế làm thủ tục thực hiện các chế độ được hưởng cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị.
5. Một số trường hợp khác cần chú ý:
– Trong trường hợp CSKD sử dụng mới 1 TSCĐ, Kế toán phải thực hiện đăng ký trích khấu hao cho TSCĐ này theo mẫu quy định và nộp lên cơ quan thuế ngay khi bắt đầu đưa vào sử dụng.
– Đăng ký lương: Kế toán nộp Bản Đăng ký lương kèm với tờ khai Thuế TNDN đầu năm tài chính. Thời hạn nộp không quá ngày 25/01 của năm tài chính.
6. Báo cáo Tài chính năm
(Bảng cân đối số phát sinh; Bảng cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh Báo cáo tài chính; Lưu chuyển tiền tệ…)
– Nơi gửi: Tuỳ theo yêu cầu của từng cấp quản lý và tính chất của báo cáo cần nộp
– Thời hạn gửi: Thông thường, đối với báo cáo tài chính năm, kế toán phải nộp cho cơ quan chủ quản lý (vd: Sở kế hoạch đầu tư) và cơ quan thuế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên 24/06/2008 in Không phân loại

 

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: